Νέος πελάτης

Δήλωση λογαριασμοῦ

Δημιουργῶντας ἕνα λογαρισμό, μπορεῖτε νὰ ψωνίζετε γρηγορότερα, νὰ εἶστε ἐνήμεροι γιὰ τὴν πορεία τῶν παραγγελιῶν σας, καὶ νὰ ἀνατρέχετε σὲ παλαιότερες παραγγελίες σας.

Συνέχεια

Ἐπανερχόμενος πελάτης

Ἐπανῆλθα ὡς πελάτης.