• Διονυσίου Θρᾳκὸς Γραμματικὴ Τέχνη

Ἡ Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκός, ἡ πρώτη συστηματικὴ γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀποτελεῖ κανονιστικὸ πρότυπο γιὰ ὅλες τὶς μετέπειτα γραμματικὲς τῶν ἐθνικῶν, εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν καὶ μεταφράστηκε πρώιμα κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους στ’ Ἀρμένικα καὶ τὰ Συριακά. Περαιτέρω ὑπῆρξε ἀντικείμενο ἐμβριθοῦς σχολιασμοῦ καθόλη τὴ Βυζαντικὴ περίοδο. Γιὰ δεκατρεῖς περίπου αἰῶνες παρέμεινε τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἔργο ἀναφορᾶς τοῦ συγκεκριμένου ἐπιστημονικοῦ πεδίου. Τὸ ἀρχαῖο κείμενο, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἐπιμέλειας, καθίσταται ἀναγνώσιμο κ’ εὔκολα προσβάσιμο. Τὸ δὲ σχῆμα καθιστᾷ τὸ βιβλίο χρηστικώτατο ἐγχειρίδιο γιὰ κάθ’ ἐνδιαφερόμενο.

Συντελεστές
Συγγραφέας Διονύσιος Θρᾷξ
Ἐπιμελητής Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Διονυσίου Θρᾳκὸς Γραμματικὴ Τέχνη

  • Κωδικὸς προϊόντος: 3
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 3.00€

  • Χωρὶς ΦΠΑ: 2.83€

Ἐτικέττες: γλωσσολογία, φιλολογία, γραμματική, ἀρχαία γραμματεία